Asbest is een gevaarlijke stof die in veel gebouwen en constructies gebruikt werd tot de jaren ’90. Het is een materiaal dat veelvuldig gebruikt werd vanwege zijn hittebestendigheid en sterkte. Echter, inmiddels is bekend dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en daarom is het belangrijk om een professionele asbest inventarisatie uit te laten voeren voordat er werkzaamheden plaatsvinden in een gebouw. Maar hoe zorgt een professionele asbestinventarisatie precies voor veiligheid en conformiteit?

 

Veiligheid voorop

Een professionele asbest inventarisatie is een belangrijke stap om de veiligheid van een gebouw en de mensen die erin werken te waarborgen. Tijdens een inventarisatie wordt er gekeken naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en de staat waarin deze verkeren. Dit is van groot belang, omdat beschadigde asbesthoudende materialen gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Bij beschadiging kunnen er namelijk asbestvezels vrijkomen, die ingeademd kunnen worden en op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Door een professionele asbest inventarisatie uit te laten voeren, wordt de aanwezigheid van asbest in kaart gebracht en kunnen er maatregelen genomen worden om de veiligheid te waarborgen.

 

Conformiteit met wet- en regelgeving

Een ander belangrijk aspect van een professionele asbest inventarisatie is dat het ervoor zorgt dat een gebouw voldoet aan de geldende wet- en regelgeving omtrent asbest. In Nederland is het namelijk verplicht om een asbest inventarisatie uit te laten voeren voordat er werkzaamheden plaatsvinden in een gebouw dat voor 1994 gebouwd is. Dit is vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit en het Arbobesluit. Door een professionele inventarisatie uit te laten voeren, kan er aangetoond worden dat er aan deze verplichting voldaan is en dat er veilig gewerkt kan worden in het gebouw.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Een professionele asbest inventarisatie is dus van groot belang voor de veiligheid en conformiteit van een gebouw. Het voorkomt niet alleen gezondheidsrisico’s voor de mensen die in het gebouw werken, maar ook eventuele boetes en vertragingen door het niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarnaast kan het ook helpen om onnodige kosten te voorkomen. Wanneer er bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden asbest wordt ontdekt, kan dit zorgen voor extra kosten en vertragingen. Door vooraf een inventarisatie uit te laten voeren, kunnen deze kosten en vertragingen voorkomen worden.

Al met al is een professionele asbest inventarisatie dus van groot belang voor de veiligheid en conformiteit van een gebouw. Het zorgt ervoor dat er veilig gewerkt kan worden en dat er voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Daarom is het altijd aan te raden om een professionele asbest inventarisatie uit te laten voeren voordat er werkzaamheden plaatsvinden in een gebouw dat voor 1994 gebouwd is. Zo voorkom je onnodige risico’s en kosten en kun je met een gerust hart aan de slag in een veilige omgeving.¬†Door te kiezen voor een gecertificeerd bedrijf zoals Asbest Sanering Eemnes, ben je verzekerd van een inventarisatie die voldoet aan alle eisen en richtlijnen. Zo kan er op een veilige en verantwoorde manier worden gewerkt aan het verwijderen van asbest, met als resultaat een veilige en gezonde leef- en werkomgeving.